Home
For this site:
Site-info & copyright
Change your settings,
Setup
links to related subjects on this site:
webserver manual
mailserver manual
links to other subjects on this site:
Bird pictures
Insect pictures

13. Web-site samenstellen

De Web-site data is niet ondergebracht in de tar files voor het boot- en root-filesystem, omdat deze dynamischer van inhoud zal zijn dan de overige images.

Verder is aan busybox een website synchronisatieprogramma toegevoegd, waarmee je de web-site op je PC kunt beheren.

Uiteindelijk is de web-server zodanig veranderd en uit de hand gelopen, dat er een aparte gebruiksaanwijzing voor moest komen: zie webserver manual.

Afhankelijkheden

Aan de volgende voorwaarden moet eerst worden voldaan:

Web files

De Edimax kent virtual hosting, dus meerdere web-sites kunnen op 1 Edimax worden ge-host.

Op een bepaalde directory (default /var/www staan de diverse websites, elk als een eigen directory.

Binnen die websites staan de HTML- en andere files van de website.

De websites mogen op een andere plaats staan, afhankelijk van je schijfruimte en configuratie. Zie verder het webserver manual voor de details.

DOEN
====

gif kleuren

cookies zenden

search-engine

search engine op phttpd vogeldeterminatie

foto bestellingen

programmatuur beveiligen


DOCUMENTEREN
============

Login Edimax:	*	@gogolinux
		super	APR@xuniL


firewall op debian
http://www.debian.org/doc/manuals/securing-debian-howto/ap-bridge-fw.en.html

Leds op originele Edimax / Sweex: 
echo "led on" > /dev/led_usb0        (USB0 led aan) 
echo "led on" > /dev/led_usb1
echo "led off" > /dev/led_usb1       (USB1 led uit)
echo "led off" > /dev/led_usb0
echo “led off” > /dev/led0           (is master led aan !!!, “led off” > /dev/led0 is UIT)
echo "led blink 100" > /dev/led_usb0   (100 led knipper frequentie in milliSeconden, 1 mS lijkt de Edimax op te 


MAC adres Jeroen versie:
	ifconfig $lan hw ether $mac
voorbeeld:
	ifconfig adm0 down
	ifconfig adm0 hw ether 00:61:64:6D:2D:99  (was 00:61:64:6D:2D:30)
	ifconfig adm0 up 


bootloader
switch:	http://www.linux-mips.org/wiki/ADM5120_switch
patch:	http://midge.vlad.org.ua/svn/trunk/openwrt-midge/target/linux/adm5120-2.4/patches/050-adm5120sw-proc.patch
midge:	http://midge.vlad.org.ua/wiki/
tftboot:http://midge.vlad.org.ua/wiki/bootloader-with-tftp

wireless transmitters:
	http://www.flexipanel.com/

Mac adres Edi:
	Die kan/heeft dus elk gewenst MAC-adres voeren.
	Initiëel cloned hij je LAN-MAC naar de WAN-MAC
	(wat voor routering dus geen probleem is).
	Het mac-adres kan jer ergens in 
	in de originele Edimax-software is er een config-gw.txt
	bestand met daarin enkele defaults waaronder mac-adressen. 
	HW_NIC0_ADDR=001122334455
	HW_NIC1_ADDR=001122334456
	HW_WLAN_ADDR=001122334455Meaning of the colours:New or changed text since last visit (see user settings at top of page).
Edimax stands for the BR-6104KP with USB
Sweex means LB000021 and compatibles without USB.
white text is part of a file on disk.
For remarks please click Here email: philip@geens.nl